Pensioenadvies is een ruim begrip dat tot onze dienstverlening behoord. 
Of het nu een advies omtrent werknemerspensioenen betreft, advies voor de Directeur Groot Aandeelhouder of een andere pensioenvraag zoals inzicht in de huidige pensioensituatie. 

Elk advies starten wij met een inventarisatie en een toelichting op onze dienstverlening. De kosten voor dit oriëntatiegesprek zijn voor onze rekening.